Quiroga de Tapas

Quiroga (LUGO)

Courel Mountains

tapa

Esta tapa representa as montañas da Serra do Courel e os ríos do Val de Quiroga. As verduras representan a vexetación da nosa zona. En canto a lousa sobre a que se presenta a tapa é o material do leito sobre o que se asenta a Serra do Courel.