CARRILLERAS DE CERDO EN SALSA DE OPORTO

tapa

PRECIO TAPA: 1,50 €
Para realizar a votación deberán entrar no local, xa que cada local dispón de tres fotos. Poden facer a votación ao mellor viño, mellor maridaxe e mellor tapa.