Cafetería Aifos

Cafetería Aifos

Cafetería-bocatería. Dispón dunha espazosa terraza cuberta nun xardín público exterior a beira do ríoTapas del local