A Trastenda

A Trastenda

Horario de Tapas:
Domingo a xoves: 13:00-15:30 e 20:00-23:30.
Venres e sábado: 12:30-14:30 / 20:00-22:00

Día de peche: martesTapas del local