Estación Marítima

Estación Marítima

Horario de tapas:
Venres: 20:00-23:30 h.
Sábado: 12:00-16:00 h. / 20:00 – 23:30 h
Domingo: 12:00 - 16:00 / 20:00 – 23:30 h

Días de peche: de luns a xovesTapas del local