Restaurante Balneario

Restaurante Balneario

Horario de Tapas:
domingo a xoves: 12:00 – 14:00 h
venres e sábado: 12:00 – 14:00 e 20:00 - 22:30 h

Días de peche: martesTapas del local