PONTEDETAPAS 2015

Pontevedra (Pontevedra)

Cafetería Center 2

Cafetería Center 2

Horario: de 09:00 a 00:00 h (os sábados, domingos e festivos abren ás 10:00 h)
Día/s de peche semanal: aberto todos os díasTapas del local