PONTEDETAPAS 2015

Pontevedra (Pontevedra)

Hotel Rías Bajas

Hotel Rías Bajas

Horario: de 13:00 a 15:30 e de 20:00 a 23:30 h
Día/s de peche semanal: aberto todos os díasTapas del local