Deliciosas albóndegas á sidra.

tapa

Albóndega de polo con redución de sidra con patacas.