Zona 2- A Cova

Zona 2- A Cova

Horario:
Martes, Mércores, Xoves e Venres
Tarde de 20.00 a 23.00h
Sábado e domingo
Mañá de 13.00 a 15.00h
Tarde de 20.00 a 23.00h
Luns pechado
Tapas del local