Lingote de leitón

tapa

Lingote de leitón celta en cama de mazá de sidra xelificada e cuberto de lascas "Mi Cuit" á ron anello.
Leitón celta, mazá de sidra Reineta, fígado de pato fresco, ron anello.

Horario:
Mañá de 13.00 a 15.00h
Tarde de 21.00 a 24.00h
Luns pechado

• Tapa Ribadeo: Si
• Celíacos: Non
• Vexetarianos: Non