Santiago(é)Tapas 2019

Santiago de Compostela (A Coruña)

(é)tapa 6 - LASSO

(é)tapa 6 - LASSO

Pechas sábados e domingos. O resto de días abre ata as 16hTapas del local