MIL FOLLAS DE POLBO

tapa

Base de pataca con salsa francesa e cubertas con fianbre de polbo.