splash

Información del concurso

Compartir
¿DÓNDE ESTÁ?

Llévalo en tu móvil

Bases del concurso

BASES 3º CONCURSO DE TAPAS

 DE

  SANTO TOME DO CARBALLO

 

1. PARTICIPANTES:

 

Poderán concursar todos os establecementos de hostalería do Concelllo de Taboada.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

 

 1. Cada establecemento participará cunha tapa. Os ingredientes e a elaboración da tapa describiránse nunha ficha técnica. Un dos productos da tapa ten que proceder de orixe porcino

 

 

 1. O prezo de venta ao público terá un valor de 1,00€.

 

 1. Os establecementos inscritos deberán  expoñer ó público o cartel que se lle facilite co nome da tapa coa que participen e o prezo da mesma.

 

 1. As tapas deberán estar dispoñibles para o público como mínimo  19:00 A 23:00 horas. 

 

 1. As categorías  de valoración serán as seguintes:

 

  • Tapa tradicional.

 

 1. Entregaráselle a cada establecemento:

 

 • Cartel identificativo como participante do concurso.
 • Urna de depósito de votos.
 • Cupóns de votacións.
 • Folletos publicitarios. 

 

O incumprimento de calquera dos puntos anteriormente relacionados será motivo de exclusión deste concurso.

 

3. DESENROLO DO CONCURSO:

 

3.1. INSCRICION

 

3.2. FASES DO CONCURSO:

 

 • CONCURSO: desenrolarase os días 17, 18 e 19 de Febreiro do 2017.

 

3.3. RECONTO DE VOTOS:

 

O día 21 de febreiro, fin do concurso, membros da Asociación de Hostalería a partir das 11:00h recollerán as urnas dos distintos establecementos participantes. Procederase ó reconto de votos o  día 21 de Febreiro as 12:00 horas, determinándose deste xeito  o gañador do concurso que será o mais votado polo xurado popular.

 

 

4. XURADOS:

 

Xurado Popular: terán a condición de Xurado Popular os consumidores das tapas do concurso, mediante os seus votos. Será o voto válido cando o cupón de votación esté selado por  todos os establecemento participantes no concurso. Neste cupón irán os datos do consumidor e o nome do establecemento votado.

Non se considerarán válidos os cupóns que non estén selados correctamente.

 

 

 

 

O Xurado Popular decidirá o gañador do concurso (tapa máis votada).