Z4 - Galipizza

Z4 - Galipizza

ZONA 4
Lugar de tapas, boliños, auténticas Galipizzas e Galizzbur. Un lugar diferente cunha carta sorprendente.

Mañá: 13:00h a 15:00h e Tarde: 20:30h a 23:30h. Domingo 21 non se ofrecen tapas.Tapas del local